วิทยาเขตกาญจนบุรี
ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี เพิ่มเติม

 

# กสร. ชี้แจงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มเติม
# จบป.ตรี อาชีวอนามัยฯ เป็นทางเลือกแรก ที่นายจ้างสรรหาเป็นจป.วิชาชีพ
 เพิ่มเติม
# กสร. เร่งเพิ่ม จป.วิชาชีพ ป้อนตลาดแรงงาน เพิ่มเติม
# นโยบาย SAFETY THAIAND เพิ่มเติม 
# ประกาศสภาสาธารณสุขชุมชน เพิ่มเติม
# ค่าจ้างและสวัสดิการ 2559/ 2560 เพิ่มเติม
# สสปท นำยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่า SEED เพิ่มเติม

# สนช.ผ่านร่าง กม.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิ -สวัสดิการ เพิ่มเติม
# สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561
 เพิ่มเติม
# คพ.ผุดมาตรการ 3 ขั้น-งัดกฎหมาย นายกฯ-ผู้ว่าฯ สั่งแก้ฝุ่นพิษ 
เพิ่มเติม

# กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ประมวลกิจกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิดีโอประมวลกิจกรรม

วิสัยทัศน์

คลังปัญญาสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่าย ก้าวไกลสู่สากล