คณะสัตวแพทยศาสตร์

  โครงการล่าสุด

  โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในทุกวันศุกร์ ของทุกเดือน ณ ห้องศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนประชากรของสุนัขและแมวในเขตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนิสิตในชั้นคลินิกอีกด้วย
  ภาพกิจกรรม

  โครงการกิจการนิสิต

  โครงการค่ายอาสา ประจำปี 2562 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลตำบลเขาโจด

  โครงการค่ายอาสา ประจำปี 2562 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลตำบลเขาโจด

  โครงการค่ายอาสา ประจำปี 2562 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  สัตว์เล็ก ฟรีฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ถ่ายพยาธิ ฉีดยากำจัดหมัด ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง
  สัตว์ใหญ่ ฟรีตรวจสุขภาพ วัคซีน FMD ถ่ายพยาธิ
  ภาพกิจกรรม

  โครงการกิจการนิสิต

  โครงการ

  โครงการ " หมอหมาใจหล่อ ส่งต่อความรักให้หมาจร"

  นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ " หมอหมาใจหล่อ ส่งต่อความรักให้หมาจร" ซีซั่นที่ 3 จัดขึ้นโดย บริษัท Jerhigh ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS โดยกิจกรรมเป็นการถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ และให้สัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทางสัตวแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ 
  ภาพกิจกรรม

  ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

  โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องคณะสัตวแพทยศาสตร์

  ผลงานวิชาการ

  ผลงานวิชาการของอาจารย์
  อ่านทั้งหมด
  ผลงานวิชาการของนิสิต
  อ่านทั้งหมด
  ผลงานดีเด่น
  อ่านทั้งหมด

  ระเบียบการแต่งกายของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

  cta-logo

  หน่วยงาน สนับสนุน

  สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ