ติดต่อคณะ

Contact Info

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
โทรศัพท์ 02-5635251  , 083-348-1943
วันเวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา  8.30 - 17.00 น.
คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ 086-446-8314

คลีนิกทันตกรรม วิทยาเขตวัชรพล
โทรศัพท์/โทรสาร 02-563-5251
วันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 น.