บริการทันตกรรม

บริการทันตกรรม
คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

อุดฟัน

อุดฟัน 1ด้านหรือมากกว่า, อุดฟันด้วยเรซินอุด,ฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว,ครอบฟัน,เคลือบฟลูออไรด์,ฟันผุ

จัดฟัน

จัดฟันแบบถอดได้,ปรึกษา พิมพ์ปาก ถ่ายรูป และวางแผน,

รักษารากฟัน

รักษาคลองรากฟัน ฟันหน้า,ฟันกราม,ฟอกสีฟันหลังการรักษารากฟัน,รักษารากฟันที่เคยรักษา 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ขัดฟัน,เคลือบฟลูออไรด์,เคลือบหลุมร่องฟันด้านบดเคี้ยว,ถอนฟันน้ำนม,อุดฟันน้ำนมด้วย Composite,Amalgam 

ถอนฟัน

ถอนฟันแท้แบบธรรมดา,ผ่าฟันคุด,ล้างแผล,ตัดไหม

ขูดหินปูน

ขูดหินปูน ตัดแต่งเหงือก,แก้เสียวฟัน,ผ่าตัดเหงือก,ศัลยกรรมเหงือก

ครอบฟัน

ครอบฟันชั่วคราว,ครอบฟันคอมโพสิต,ครอบฟันโลหะ,อุดเสริมแกนฟัน
image
image
image

คลินิกทันตกรรม

บริการของคลินิกทันตกรรมประกอบไปด้วย
1.งานตรวจพิเคราะห์
 • ค่าบริการทางการแพทย์ครั้งแรก
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษา
 • พิมพ์ปากเพื่อทำแบบศึกษา (กรณีที่จำเป็นต้องทำ เช่น อุบัติเหตุ,TMJ, เฝือกสบฟัน ฯลฯ)
2.งานตรวจรังสี
 • ประกอบไปด้วย
 • ฟิล์ม periapical หรือ bitewing
 • ถ่ายภาพรังสีแบบทั้งปาก (Full mount x-ray) ทั้งหมดไม่เกิน 18 ฟิล์ม
3.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์
 • เคลือบหลุมร่องฟันด้านบดเคี้ยว (sealant) ซี่ละ
 • การกำจัดเนื้อฟันผุเพื่อยับยั้งการลุกลาม (Caries control)
 • ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ
 • เครื่องมือป้องกันฟันล้ม ชนิดถอดได้ (ต่อชิ้น)
 • lingual holding arch หรือ nance appliance (ราคารวม Lab แล้ว)
 • Pulpotomy anterior primary teeth
 • Pulpotomy posterior primary teeth
 • Pulpectomy (ไม่รวมค่าอุตฟัน/รวมค่า x-ray)PRR ซี่ละ
 • อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุ Amalgam
 • อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุ Composite
 • ครอบฟันเด็กด้วย stainless ateel crown / composite strip crown ซี่ละ
 • งาน miscellaneous งานทันตกรรมสำหรับเด็ก
4.โรคปริทันต์
 • การขูดหินน้ำลายและขัดฟัน
 • Mild plaque-induced gingivitis
 • Moderate plaque-induced  gingivitis
 • Severe plaque-induced  gingivitis (Subgingival calculus)
 • การขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน
 • ตัดแต่งเหงือก (gingivectomy)
 • ผ่าตัดเปิดเหงือก (open flap procedure) 
 • ศัลยกรรมเหงือกและเยื่อเมือก / quadure)
 • การปลูกเหงือกแบบอิสระที่แผลผ่าตัด 2 ตำแหน่ง
 • ศัลยกรรมกระดูก ต่อบริเวณ/quadrant 
 • ปลูกกระดูก ต่อบริเวณ/ quadrant ไม่รวมค่าวัสดุ
 • ปลูกเนื้อเยื่อโดยใช้แผ่นวัสดุนำร่อง GTR ชนิดละลายได้เอง (ไม่รวมค่าวัสดุ)
 • root resection ฟันหน้า
 • root resection ฟันหลัง
 • Root amputation
 • การเพิ่มความยาวของตัวฟัน ร่วมกับการตัดกระดูก (Crown lengthening)
 • การทายาแก้เสียวฟัน (Application of desensitizing medicaments) 
 • การเจาะระบายหนองหรือผ่าฝีปริทันต์ / การขูดเหงือก (Subgingival)
 • การทำ Periodontal splint ในฟันที่โยก (2-3ซี่)
 • splint 
 • งาน miscellaneous ปริทันตวิทยา
 • Osseous Surgery 
 • Hemisection (รวมค่าถอนรากฟันแต่ไม่รวมค่า RCT)
5.ทันตกรรมบูรณะ
 • อุดฟันด้วยเรซินเพื่อการป้องกัน PRR
 • อุด 1 ด้าน
 • อุด 2 ด้าน
 • อุด 3 ด้าน
 • อุด 4 ด้านหรือมากกว่า
 • อุดฟันโดยใช้ pin ร่วมด้วย เพิ่มอีก
 • บูรณะฟันโดยใช้แถบเหล็กไร้สนิท (Band) - ฟันกรามน้อย
 • บูรณะฟันโดยใช้แถบเหล็กไร้สนิท (Band) - ฟันกราม
 • อุดฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว (บำบัดฉุกเฉิน)
 • pulp capping
 • ปิด diastema 
 • ถาดเคลือบฟลูออไรด์/ฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล
 • ซ่อมครอบฟันด้วยการบูรณะแบบพิเศษ
 • งาน miscellaneous ทันตกรรมหัตถการ
 • Labial veneer ทำในคลินิกซี่ละ
 • Labial veneer ทำใน lab ชนิดคอมโพสิต 
 • Labial veneer ทำใน lab ชนิดพอร์เลน
 • Inlay ด้วยโลหะ Non - precious
 • Onlay ด้วยโลหะ Non - precious
 • Inlay ด้วยโลหะ Paladium
 • Onlay ด้วยโลหะ Paladium
 • Inlay ด้วยโลหะ Semi - precious
 • Onlay ด้วยโลหะ Semi - precious
 • Inlay ด้วยโลหะ Precious
 • Onlay ด้วยโลหะ Precious
 • Inlay ชนิดคอมโพสิต
 • Onlay ชนิดคอมโพสิต
 • Inlay ชนิดพอร์ซเลน
 • Onlay ชนิดพอร์ซเลน
6.รักษาคลองรากฟัน
 • รักษาคลองรากฟัน ฟันหน้า (ไม่รวมค่าอุดฟัน/รวมค่า x-ray)
 • รักษาคลองรากฟัน ฟันกรามน้อยที่มี 1-3 ราก (ไม่รวมค่าอุดฟัน/รวมค่า x-ray)
 • รักษาคลองงรากฟัน ฟันกรามที่มี 2-3 ราก (ไม่รวมค่าอุดฟัน/รวมค่า x-ray)
 • รักษาคลองรากฟัน ฟันกรามที่มี 4 รากหรือการรักษาซับซ้อน (ไม่รวมค่าอุดฟัน/รวมค่า x-ray)
 • รักษาคลองรากฟันที่เคยรักษา (retreat) 
 • Apexification ไม่รวมค่าอุดฟัน 
 • บำบัดฉุกเฉิน
 • ล้างคลองรากฟันและอุดปิดชั่วคราว
 • Repair perforation (non-surgical)
 • การบูรณะฟันร่วมกับ band ก่อนการรักษารากฟัน
 • การใส่ orthodontic band ก่อนการรักษารากฟัน
 • การใช้ microscope ร่วมในการรักษา
 • ฟอกสีฟันหลังการรักษารากฟัน
 • งาน miscellaneous
7.ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • ถอนฟันแท้แบบธรรมดา
 • ถอนฟันถาวร โดยการแบ่งฟัน
 • ผ่าฟันคุด soft tissue
 • ผ่าฟันคุด partial bony
 • ผ่าฟันคุด complete bony
 • ผ่าตัดปลายรากฟัน (Root resection) - ฟันหน้า
 • ผ่าตัดปลายรากฟัน (Root resection) - ฟันหลัง
 • Root Amputation / Bicuspidzation / Hemisection
 • เจาะระบายหนอง (I/D) (space abscess)
 • ล้างแผล (ยกเว้นการผ่าฟันคุดภายใน)
 • ตัดไหม (ที่ทำมาจากนอก)
 • Wound dressing with coe-pack (without splint)
 • การห้ามเลือดโดยใช้วัสดุพิเศษ เช่น surgicel)
 • การเย็บแผลซ้ำ (resuture intra and extraoral)
 • Alveolectomy ตำแหน่งละ
 • การตัด Torus mandibularis ตำแหน่งละ
 • การตัด Torus palatinus ตำแหน่งละ
 • การผ่าตัดแต่งสันกระดูกเบ้าฟัน ร่วมกับการถอนฟัน/quadrant
 • การผ่าตัดแต่งสันกระดูกเบ้าฟันโดยไม่ถอนฟัน/quadrant
 • Frenectomy, Frenoplasty
 • Vestibuloplasty ตำแหน่งละ
 • Stabilization of Accidentally Avulsed or Displaced Tooth / ซี่
 • ผ่าตัดเลาะถุงน้ำ ถุงหนองขนาดเล็ก < 1.5 cm
 • ผ่าตัดเลาะถุงน้ำ ถุงหนองขนาดเล็ก > 1.5 cm
 • ผ่าตัดเนื้องอกในช่องปากขนาดเล็ก < 1.5 cm
 • ผ่าตัดเนื้องอกในช่องปากขนาดเล็ก > 1.5 cm
 • Biopsy of oral tissue - soft tissue
 • Biopsy of oral tissue - hard tissue
 • Cald well luc ครั้งละ
 • Oroantral fistula closer under LA
 • Plate and screw / wire removal under LA
 • Surgical stent / arch
8.ทันตกรรมจัดฟัน
 • เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ชิ้นละ
 • ปรับเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ ครั้งละ
 • เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น
 • ปรึกษา พิมพ์ปาก ถ่ายรูป และวางแผน
 • ติดเครื่องมือจัดฟัน
 • ปรับแต่งเครื่องมือจัดฟัน ครั้งละ
 • การจัดฟันชนิดติดแน่นในรายที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือร่วมกับการทำศัลยกรรม
 • ค่า Bracket
 • Mini implant / screw
 • เครื่องมือช่วยในการจัดฟัน ( head gear,face mark etc. ) ไม่รวมค่าอุปกรณ์
 • TPA/Nance/Lingual holding arch
 • เครื่องมือขยายขากรรไกร (Rapid palatal expansion)
 • Retainer
 • band ขาดหรือหาย


คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ติดต่อคลินิกทันตกรรม

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
โทรศัพท์ 02-563-5251
วันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 น.