ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 
 • คุณสมบัติดังนี้ 
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเอก สาขาวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่ผ่านการรับรอง และมีใบอนุญาตเป็นใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น 1 ถ้ามีความเชียวชาญสาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • อัตราค่าตอบแทน
   • วุฒิปริญญาโทที่ต่อจากวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต ค่าตอบแทน 35,000-37,000 บาท
   • วุฒิปริญญาเอกที่ต่อจากวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ค่าตอบแทน 40,000-45,000 บาท
  • สวัสดิการ
   • ห้องพักภายในมหาวิทยาลัย
   • ประกันสังคม
ผู้มีความประสงค์หรือสนใจสมัครสมามารถติดต่อสอบถามได้ที่

อ.สุภาพ มีโชค
โทรศัพท์ 087-379-3882 
 อีเมลล์ : vet_vph2@hotmail.com 
 หรือ งานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 
โทรศัพท์ 086446-8314 
 อีเมลล์ : zangzav24@gmail.com

ลงประกาศ 28 พ.ย.2560
 
อาจารย์พยาบาล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อ(วุฒิปวช.ขึ้นไป)
อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทย์
โปรแกรมเมอร์(Programmer)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
พนักงานบัญชี
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
พนักงานการเงิน
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ สาขาบัญชี กาญจนบุรี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิปวส.ขึ้นไป)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • จำนวนที่รับสมัคร รับสมัคร 3 อัตรา
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร รับสมัครพนักงานประจำ
 • ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปทุกสาขา
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
 • วิธีการรับสมัคร ส่ง Resume มาที่ v080989@gmail.com
 • สามารถโทรสอบถามได้ที่ 086-002-3467 คุณวิชาพา (จันทร์-เสาร์ 08.30-17.00 น.)
ลงประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2560

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน