สำนักกิจการนิสิต

บริการนิสิต

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผ่อนผันทหาร
   นิสิตชาย ที่มีกำหนดเข้าตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหารในปี 2563 และมีความประสงค์ ขอผ่อนผัน..... อ่านต่อ»»»
กิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2562

  สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดโครงการวันมหิดล ใน อ่านต่อ»»»

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต

วันมหิดล

ประจำปีการศึกษา 2562..... อ่านต่อ »»»

ราชพฤกษ์รำลึก

พระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2562..... อ่านต่อ »»»

การประกวด

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง..... อ่านต่อ »»»

พิธีเปิดงานกีฬา

กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี..... อ่านต่อ »»»

โครงการพัฒนาศักยภาพ

นิสิตนักศึกษาฯ “ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริฯ” ..... อ่านต่อ »»»

พัฒนาจิต

เพื่อชีวิตที่สมดุล..... อ่านต่อ »»»

ปฐมนิเทศนิสิต

ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562..... อ่านต่อ »»»

พิธีเทียน

รับขวัญน้อง ประจำปี 2562..... อ่านต่อ »»»

รับน้องใหม่

กิจกรรมสืบสาน

ประเพณีไทย ใส่ในวัฒนธรรม "ประเพณี..... อ่านต่อ »»»

กิจกรรมฝึกอบรม

คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา..... อ่านต่อ »»»

กิจกรรมมารยาทงาม

ตามแบบไทย "ยิ้มง่าย..... อ่านต่อ »»»

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง..... อ่านต่อ »»»

สัมมนาสถาบันอุดมศึกษา

เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง..... อ่านต่อ »»»

จิตอาสาพัฒนาชุมชน

ประจำปีการศึกาษา 2561 อ่านต่อ »»»

ร่วมสืบสานประเพณี

ลอยกระทง ประจำปี 2561 อ่านต่อ »»»

กิจกรรมราชพฤกษ์รำลึก

พระคุณครู ประจำปีการศึกาษา 2561 อ่านต่อ »»»

กิจกรรมพิธีเทียน

สู่ขวัญน้องใหม่ อ่านต่อ»»»

กิจกรรมสานสัมพันธ์

น้องพี่ผูกไมตรีราชพฤกษ์ อ่านต่อ »»»

กิจกรรมวันมหิดล

 ประจำปี 2561 (กาญจนบุรี) อ่านต่อ »»»

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ประจำปี 2561 อ่านต่อ »»»

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อ่านต่อ»»»

โครงการแห่เทียนพรรษา

บรรยากาศการรับนิสิตใหม่

 วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2561 อ่านต่อ »»»