มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร.02-563-5252 โทรสาร 02-563-5251

ติดต่อสำนักบริหารทรัพย์สิน โทร. 088-585-2077

Go to top