มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร.

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

โทร. 035 611000

 
วันทำการ จันทร-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.

 

Go to top