ทางสำนัก IT ได้ออกแบบฟอร์มขอรับบริการ เพื่อรองรับแก่ผู้ที่จะมาขอใช้บริการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Hardware ,Software ,Network etc. โดยกรอกแบบฟอร์มนี้ให้เรียบร้อย และครบถ้วนที่สุด นำส่งได้ที่สำนัก IT หรือ อีเมลมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หากส่งแล้ว โปรดแจ้ง 063-219-0688 ทางสำนักจะเร่งดำเนินการให้หลังจากได้รับเอกสาร และตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว เรียงตามลำดับของเอกสาร

        Download แบบฟอร์ม

Go to top