วัฒนธรรมองค์กร
image

พิธีประดับเข็มและแถบหมวก

พิธีมอบหมวก

พิธีบายศรีสู่ขวัญ / รับน้องใหม่ / พิธีเทียน