ที่อยู่

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา
จ. ปทุมธานี 12150
โทร 063-2678944
โทร 02-5635252 ต่อ 1610, 1600
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top