จดหมายข่าว
image

10 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุข ซึ่งได้เปิดให้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552 ดังนั้นผู้บริหารและคณาจารย์ จึงได้จัดทำจดหมายข่าวฉบับนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมผลการดำเนินการและประเมินภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะฯ

 
image

ย่างเข้าปีที่ 10
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุข ซึ่งได้เปิดให้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552 ดังนั้นผู้บริหารและคณาจารย์ จึงได้จัดทำจดหมายข่าวฉบับนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมผลการดำเนินการและประเมินภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะฯ

 

Please publish modules in offcanvas position.