โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ

Image

        การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ 

โครงการ Stop Teen Mom ในจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 14 กพ.2561 ณ รร.ไตรภูมิวิทยา อ.เมือง จ.บุรีรัม

โครงการภาวะซึมเศร้า เราป้องกันได้ ง่ายนิดเดียว

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ

โครงการเฝ้าระวังรักษ์เต้า เฝ้าความเสี่ยงมะเร็ง วันที่ 11 พค.2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โครงการศักยภาพ แกนนำครอบครัว วันที่ 17 พย.2560 ณ รพสต.บ้านหนองโพรง และ รพสต.บ้านบัว

โครงการคนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ แอลกอฮอล์และยาเสพติด วันที่ 14 พย.2560 ณ รร.บ้านหนองโสน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โครงการเด็กไทยยุคใหม่ ห่างไกลเกม วันที่ 13 พย.2560 ณ รร.บ้านหนองค่าย ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

Please publish modules in offcanvas position.