พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เพื่อแสดงความร่วมมือในการส่งเสริมและบูรณาการ รวมทั้งเสริมสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

Go to top