...คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยายมราช ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

นำโดยคณบดี คณาจารย์และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยายมราช ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

Back to Top