...ภาพงานกิจกรรมกีฬาสามัคคี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560

...มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามัคคี
โดยความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
และคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมกีฬา
อันได้แก่ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน แชร์บอล วอลเล่บอล แบดมินตัน
การประกวดกองเชียร์ และการแสดงของนิสิตและอาจารย์
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 19 มกราคม 2560
Back to Top