...ภาพบรรยากาศ งานมหกรรมกีฬา เวสเทิร์นเกมส์ เกมส์แห่งมิตรภาพ ระหว่างวันที่ 18-30 มกราคม 2560

การแข่งขันกีฬาภายในพร้อมขบวนพาเหรดและการประกวดกองเชียร์
เพื่อสร้างความสามัคคีของชาวเวสเทิร์น ตั้งแต่วันที่ 18-30 มกราคม 2560
และร่วมลุ้นไปกับการประกวดดาว-เดือน ประจำมหาวิทยาลัยฯ
โดยการประกวดดาวและเดือนเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560
ณ ศาลากลางและหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
Back to Top