...คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ ส่งตัวแทนนิสิต เข้าร่วมเดินแบบ เปิดงานประกวดผ้าไหม (ผ้าซิ่นตีนแดง) ในงานมหกรรมไหม จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559

เพื่อเผยแพร่นโยบายการส่งเสริมสวมผ้าไทยและทำให้ผ้าไหม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ จังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายใต้คอนเซปต์ "มหัศจรรย์แห่งไหม ใต้ร่มพระบารมี"และมีการประกาศผลผู้ชนะการประกวดผ้าไหม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
โดยงานจัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 - วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
Back to Top