สินเชื่อเพื่อการศึกษา
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้สนับสนับสนุนเชื่อเพื่อการศึกษา ใหเแก่บุคคลที่สนใจสมัครเรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาตร์ คณะเทคนิคการแพทย์​ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และอีกหลากหลายสาขาด้านบริหารธุรกิจ เป็นต้น
ขั้นตอนการขอสินเชื่อเพื่อการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1338/864 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
Call Center : 062-618-2112
Email : worldeducationloan@gmail.com

Please publish modules in offcanvas position.