สมัครเรียน
สามารถยื่นใบสมัครกับทีมคณาจารย์แนะแนวประจำภูมิภาค หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาลดสวาย
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-563-53-252-3
มือถือ : 085-802-8833, 085-820-8833