ศิษย์ปัจจุบัน

Student

กิจกรรมต่าง ๆ

โครงการสัมมนาวิชาชีพ บรรยายหัวข้อ “ธุรกิจสมัยใหม่กับการเตรียมความพร้อมทางภาษีอากร”

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตโดยคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตโดยคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา  08.30 - 16.00 น.
ณ ห้อง 4404 ชั้น 4 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

ภาพเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาวิชาชีพ

โครงการสัมมนาวิชาชีพ “ธุรกิจสมัยใหม่กับการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษีอากร”
โครงการสัมมนาวิชาชีพ “ธุรกิจสมัยใหม่กับการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษีอากร”
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา  08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

                             
ภาพเพิ่มเติม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดำ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดำ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดำ
(ด้านผู้นำชุมชนและการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนไทยทรงดำ)
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2562
วัดพรหมนิมิต อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี


โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ

โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาตร์
โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   เวลา  08.30 - 16.00 น.
ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรม

 โครงการการเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)
โครงการการเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม Amos
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เว็ปหางาน

รวม ตำแหน่งงานว่าง จากบริษัทชั้นนำทั้วประเทศ หางาน รวดเร็ว
รวม ตำแหน่งงานว่าง จากบริษัทชั้นนำทั้วประเทศ หางาน รวดเร็ว พร้อมระบบค้นหาใช้งานแสนง่าย แล้วคุณจะลืมวิธีการ หางาน แบบเดิมๆ.
หางาน สมัครงาน งาน กับบริษัทชั้นนำ
หางาน สมัครงาน งาน กับบริษัทชั้นนำ ในประเทศไทยได้ที่ www.jobtopgun.com.

Please publish modules in offcanvas position.