ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
ตึกคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
4 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150 

  • Phone  ☎️  02-563-5252-5016
  • Mobile  ☎  085-802-8833
               ☎   085-820-8833
  • Email   ✉️  advisewtu@gmail.com
  • Line ID ☎️   0858208833
Edit Page