คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมใจเป็นจิตอาสา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ