มหกนรมวิจัยแห่งชาติ 2018

ในวันที่10สิงหาคม พ.ศ.2561 คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมงาน มหกนรมวิจัยแห่งชาติ 2018