พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พยาบาลศาตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม