โครงการโรงเรียนสดใสห่างไกลยาเสพติด ณ รร.บ้านตะโก

สาขาการพยาบาลชุมชนจัดโครงการบริการวิชาการ โรงเรียนสดใสห่างไกลยาเสพติด ณ รร.บ้านตะโก ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 และวิทยากรจากเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 กพ.2561