กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป และมีการละเล่นพื้นบ้าน และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ครู-อาจารย์ เพื่อขอพร และมีการเล่นน้ำเถลิงศกสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน