โครงการบริการประชาชนเกี่ยวกับการเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ออกโครงการบริการประชาชนเกี่ยวกับการเสียภาษี ณ วัดตะลุ่ม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี