ติดต่อโรงเรียนเพื่อทำโครงการ

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการติดต่อสถานที่ทำโครงการฝึกภาษาพัฒนาเยาวชน ณ.โรงเรียนบ้านนาใหม่ ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี วันที่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561