โครงการปฐมนิเทศ

ในวันที่25 กรกฏาคม พ.ศ.2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตปี1คณะทันตแพทย์ขึ้น ณ.ห้องเรียน ตึกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี