งานเปิดรหัสทันต

วันอาทิตย์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมเปิดสายรหัสทันตแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล