เปิดโลกวิทยาศาสตร์

ในวันที่20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 คณะศิลปศาสตร์และวทยาศาสตร์ร่วมกับนิสิตทันตแพทย์ศาสตร์ดำเนินการโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ ณ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์