บรรยากาศการสอนวิชาฟิสิกส์

บรยากาศการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561