บรรยากาศการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

บรยากาศการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561