บรรยากาศการสอนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป

บรยากาศการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561