นำความรู้สู่ชุมชน

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการทันตะนำความรู้สู่ชุมชน ณ.โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม