ทันตะสายใยรัก

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกับนิสิตทันตะแพทย์จัดโครงการทันตะสานใยรัก โรงเรียนบ้านหนองเจริญ
ตำบล ลิ่นถิ่น อำเภอ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2562