แสงส่องธรรม

ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ไปทำโครงการแสงส่องธรรม ณ.วัดใหม่รางทอง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี