มินิมาราธอน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าร่วมวิ่งมินิมาลาธอน ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562