ประชุมวิชาการไฟฟ้า

ในวันที่30,31 ตค.-1 พย. 62 อาจารย์กิตติศักดิ์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการภาคไฟฟ้า EECON2019 ที่เขาใหญ่