เข้าร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 31 ตค. 62 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี