งานวิจัยม.สยาม

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อาาจารย์กิตติศักดิ์ ฤาแรง ได้เข้าร่วมงานวิจัยระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยสยาม