อบรมจริยธรรมในมนุษย์

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะศิลประศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมจริยธรรมในมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล