โครงการทำบุญหอพัก

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการทำบุญหอพัก ณ ตึกเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี