งานปีใหม่2561

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มีการจับรางวัลของขวัญในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561