พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

การรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

            มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้กำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑  ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทาน ปริญญาบัตร  ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.l

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ https://photos.google.com