โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
อาจารย์นีรนุช เนื่องวังได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก