การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขี้นพื้นฐาน [CPR] สำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ และสาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขี้นพื้นฐาน [CPR] สำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ ณ เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพุธ ที่ 21 กพ.2561 เวลา 16.00-17.30 น. โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการทำ CPR เรียนรู้ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมการสาธิตการทำ CPR รวมถึงการฝึกปฏิบัติจริง....