ตัวแทนนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล เข้าร่วมงาน Open House คณะพยาบาลศาสตร์ทั่วประเทศ

ตัวแทนนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล เข้าร่วมงาน Open House คณะพยาบาลศาสตร์ทั่วประเทศ

                ตัวแทนนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล และ ทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมงาน Open House คณะพยาบาลศาสตร์
ทั่วประเทศ ที่ตึก IT Squre ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

#ภาพข่าว/คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล