21ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

21ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

#21ตุลาคม #วันพยาบาลแห่งชาติ
- คณบดี คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ ณ กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 62
- หน่วยบริการวิชาการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ ชั้น 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

*ประมวลภาพ*