เปิดอบรมหลักสูตร การเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงสร้างSEMด้วยโปรแกรมAmos

เปิดอบรมหลักสูตร การเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงสร้างSEMด้วยโปรแกรมAmos

เปิดอบรมหลักสูตร
การเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงสร้างSEMด้วยโปรแกรมAmosวัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น